Statutární město Ostrava - platební portál

Platba správního poplatku stavebního úřadu