Statutární město Ostrava - platební portál

Platba správního poplatku stavebního úřadu

Po uvedení variabilního symbolu, jména*, příjmení* a kontaktního e-mailu* Vám bude umožněno zaplacení Vašeho správního poplatku stavebního úřadu. Částka se doplňuje automaticky z agendového IS města dle zadaného variabilního symbolu a nelze ji dále upravit. Po uvedení povinných položek Vám bude umožněno provést on-line platbu platební kartou nebo platebním tlačítkem.

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonních číslech uvedených zde.

* Použitím této aplikace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s povinností mlčenlivosti dle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Použité osobní údaje nejsou nijak archivovány.