Statutární město Ostrava - platební portál

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava

Platba poplatku za parkovací kartu

Po uvedení variabilního symbolu, jména*, příjmení* a kontaktního e-mailu* Vám bude umožněno zaplacení Vašeho poplatku za parkovací kartu. Částka se doplňuje automaticky z agendového IS města dle zadaného variabilního symbolu a nelze ji dále upravit. Po uvedení povinných položek Vám bude umožněno provést on-line platbu platební kartou nebo platebním tlačítkem.

Více informací o platbě za parkovací kartu zde nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 599410053.


* Použitím této aplikace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s příslušnými předpisy EU a ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s povinností mlčenlivosti dle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Použité osobní údaje nejsou nijak archivovány.