Statutární město Ostrava - platební portál

Úřad městského obvodu Poruba

Správní poplatek za rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkovacího místa

Pro žadatele, držitele průkazů ZTP/P, se za vydání povolení správní poplatek v souladu se zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů položky 36 písm. a) nevyměřuje. V případě zřízení vyhrazeného parkování formou zpoplatnění, výše správního poplatku za vydání povolení je stanovena v položce 36 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění podle délky zvláštního užívání:
- 10 dní a na dobu kratší než 10 dní 100 Kč
- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců 500 Kč
- delší než 6 měsíců 1000 Kč

Po uvedení variabilního symbolu, jména*, příjmení* a kontaktního e-mailu* Vám bude umožněno zaplacení Vašeho správního poplatku za vyhrazené parkovací místo. Částka se doplňuje automaticky z agendového IS města dle zadaného variabilního symbolu a nelze ji dále upravit. Po uvedení povinných položek Vám bude umožněno provést on-line platbu platební kartou nebo platebním tlačítkem.

Více informací o platbě správního poplatku za vyhrazené parkovací místo zde. nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 599480312.

* Použitím této aplikace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s příslušnými předpisy EU a ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s povinností mlčenlivosti dle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Použité osobní údaje nejsou nijak archivovány.