Statutární město Ostrava - platební portál

Úřad městského obvodu Poruba

Platba za přestupky

Po uvedení variabilního symbolu, jména*, příjmení* a kontaktního e-mailu* Vám bude umožněno zaplacení pokuty uložené příkazem vydaným dle § 90 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud byl tento příkaz prvním úkonem v řízení. Částka se doplňuje automaticky z agendového IS města dle zadaného variabilního symbolu a nelze ji dále upravit. Po uvedení povinných položek Vám bude umožněno provést on-line platbu platební kartou nebo platebním tlačítkem.

On-line platbu lze v současné době provést pouze v případě, kdy je tato možnost v příkazu uvedena.

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonních číslech uvedených zde.

* Použitím této aplikace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s příslušnými předpisy EU a ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s povinností mlčenlivosti dle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Použité osobní údaje nejsou nijak archivovány.