Statutární město Ostrava - platební portál

Platba za dopravní přestupky

Po uvedení variabilního symbolu, jména*, příjmení* a kontaktního e-mailu* Vám bude umožněno zaplacení Vaší výzvy k úhradě určené částky provozovateli vozidla on-line platební kartou nebo platebním tlačítkem. Částka se doplňuje automaticky z agendového IS města dle zadaného variabilního symbolu a nelze ji dále upravit. Po uvedení povinných položek Vám bude umožněno provést on-line platbu platební kartou nebo platebním tlačítkem.

On-line platbu lze v současné době provést pouze v případě, že je tato možnost ve výzvě k úhradě uvedena.

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonních číslech uvedených zde.

* Použitím této aplikace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s příslušnými předpisy EU a ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s povinností mlčenlivosti dle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Použité osobní údaje nejsou nijak archivovány.