Statutární město Ostrava - platební portál

Platba za komunální odpad

Výše poplatku roce 2024 činí 720 Kč na osobu a kalendářní rok.

Úleva je poskytnuta:
• dětem, které v daném roce nedovrší 7 let (a více)
• a dále osobám, které v daném roce dovrší 65 let (a více)

Tyto skupiny budou platit nadále 498 Kč ročně.

Splatnost poplatku: do 30. 6. běžného kalendářního roku.

Pro získání údajů pro platbu uveďte své rodné číslo (bez mezer a bez lomítka). Po vyplnění všech povinných položek klikněte na tlačítko pokračovat. V následujícím kroku zadejte výši poplatku, kterou chcete uhradit. Poté Vám bude umožněno provést on-line platbu platební kartou nebo platebním tlačítkem.

Více informací o platbě za komunální odpad získáte zde nebo nás kontaktujte na telefonních číslech uvedených zde.


* Osobní údaje jsou chráněny v souladu s příslušnými předpisy EU a ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Použitý osobní údaj ve formě rodného čísla není MMO ani jiným subjektem jakkoli archivován ani dále zpracováván, stejně tak není archivováno ani dále zpracováváno použití aplikace k zjištění variabilního symbolu.