Statutární město Ostrava - platební portál

Platba za komunální odpad

Výše poplatku: 498 Kč na osobu a kalendářní rok
Splatnost poplatku: do 30. 6. běžného kalendářního roku.

Pro získání údajů pro platbu uveďte své rodné číslo (bez mezer a bez lomítka).

1) Pokud jste veden/a u správce poplatku jako společný zástupce více osob a chcete platit i za ně, uveďte počet osob, za které budete platbu provádět. Po vyplnění všech povinných položek se Vám zobrazí výše ročního poplatku. Vypočtenou částku lze ručně upravit. Poté Vám bude umožněno provést on-line platbu platební kartou nebo platebním tlačítkem.

2) Pokud jste veden/a u správce poplatku samostatně (nebo platíte pouze za svou osobu), opět se Vám po zadání rodného čísla zobrazí výše ročního poplatku. Vypočtenou částku lze ručně upravit nebo zadáte období od-do a částka se Vám automaticky přepočítá po kliknutí na tlačítko „vypočítat poplatek“ (např. v případě odstěhování/přistěhování v průběhu roku). Poté Vám bude umožněno provést on-line platbu platební kartou nebo platebním tlačítkem.

Více informací o platbě za komunální odpad získáte zde nebo nás kontaktujte na telefonních číslech uvedených zde.


* Použitím této aplikace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s povinností mlčenlivosti dle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Použitý osobní údaj ve formě rodného čísla není nijak archivován, stejně tak není archivováno použití aplikace k zjištění variabilního symbolu.